پروژه‌های پژوهشی

 • ابزارهای پایه پردازش خط و زبان فارسی
  • نرمال‌سازی متن
  • تبدیل متن محاوره به رسمی
  • تشخیص اجزای سخن در متن
  • تشخیص موجودیت‌های نامدار
  • تشخیص مرجع در متن
  • بازنمایی برداری کلمات

 

 • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی اسناد
  • خلاصه‌سازی اسناد
  • دسته‌بندی اسناد خبری
  • یادگیری فعال در دسته‌بندی متون
  • دسته‌بندی موضوعی سوالات در شبکه‌های پرسش و پاسخ اجتماعی

 

 • سیستم پرسش و پاسخ خودکار
  • استخراج اطلاعات از متن بدون ساختار
  • پرسش و پاسخ مبتنی بر گراف دانش
  • پرسش و پاسخ مبتنی بر متن
  • سیستم پرسش و پاسخ در حوزه طب سنتی

 

 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی
  • پردازش‌های متنی و گرافی در شبکه‌های اجتماعی (با همکاری شرکت فناوری معماری)
  • تشخیص رویداد در شبکه‌های اجتماعی

 

 • تحلیل نظرات
  • تحلیل نظرات حاصل از نظرسنجی‌ها (با همکاری مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی سازمان صدا و سیما)
  • تحلیل نظرات عمومی (با همکاری نهاد ریاست جمهوری ایران)
  • نظرکاوی جنبه‌گرا برروی کالاها (با همکاری شرکت دیجی‌کالا)
  • تطبيق زبان در نظر کاوي
  • تطبيق دامنه در نظر کاوي

 

 • سیستم پرسش و پاسخ انجمنی (porsak.ir)
  • دسته‌بندی موضوعی و نوعی سوالات
  • خلاصه‌سازی سوالات
  • خبره‌یابی
  • بازیابی اطلاعات بین‌زبانی

 

 • سیستم توصیه‌گر
  • پیشنهاد کالا به کاربران (با همکاری شرکت دیجی‌کالا)
  • پیشنهاد اخبار

 

 • پردازش متون حقوقی

 

 • تحلیل و پردازش گراف
  • بازنمایی گراف
  • تشخیص پیوند
  • دسته‌بندی گره‌ها

 

 • جستجوی وب